Pomiary

Strona Główna / Oferta / Pomiary

Oferujemy wykonanie akredytowanych badań laboratoryjnych wraz z poborem prób na miejscu w bardzo konkurencyjnych cenach. Uwzględniając rodzaj prowadzonej działalności oraz wymagania przepisów środowiskowych pomożemy określić zakres wymaganych do badań wskaźników i substancji.

Oferowany zakres:

  • Powietrze (pyły i gazy)
  • Woda i ścieki
  • Odpady, osady ściekowe
  • Gleba
  • Azbest
  • Badania na stanowiskach pracy

Zadbamy o koordynację okresowych badań i pomiarów wynikających z posiadanych przez Państwa decyzji na emisję gazów i pyłów do powietrza oraz decyzji związanych z gospodarką wodno-ściekową.

Prosimy o kontakt z nami, a my przygotujemy indywidualną ofertę na przeprowadzenie akredytowanych badań.