Opłaty środowiskowe

Strona Główna / Oferta / Opłaty środowiskowe

Wybrane obszary działalności gospodarczej zgodnie z polskim prawem wymagają odprowadzenia opłaty za korzystanie ze środowiska.

Obowiązek odprowadzenia opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczy podmiotów:

  • emitujących gazy i pyły do powietrza
  • pobierających wodę z źródeł naturalnych
  • odprowadzających ścieki do wód lub do ziemi
  • składujących odpady

Oferujemy przygotowanie na podstawie otrzymanych od Państwa danych rocznych zestawień wysokości opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Oferujemy również profesjonalne doradztwo mające na celu zmniejszenie kosztów związanych opłatami za korzystanie ze środowiska poprzez zmiany technologiczne i organizacyjne w Państwa firmie.