Ewidencja i sprawozdawczość

Strona Główna / Oferta / Ewidencja i sprawozdawczość

Pomożemy określić zakres obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych oraz przejmiemy na siebie obowiązek prowadzenia i przygotowania niezbędnej dokumentacji.

Praktycznie z każdej ustawy związanej z ochroną środowiska wynikają obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze. Do najpowszechniejszych należy zaliczyć:

 1. Ewidencja odpadów

  Oferujemy prowadzenie bieżącej ewidencji odpadów oraz generowanie kart przekazania odpadów na podstawie otrzymanych od Państwa danych. W ramach usługi przesyłamy na bieżąco karty ewidencji odpadów oraz bezpłatnie przygotujemy roczne zestawienie o odpadach dla urzędów marszałkowskich.

 2. Zestawienie zbiorcze o odpadach

  Oferujemy sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, na podstawie otrzymanych od Państwa danych.

Pozostałe obowiązki sprawozdawcze takie jak:

 • sprawozdania z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • sprawozdania z zakresu ustawy o bateriach,
 • OPAK 1, OPAK 2, OPAK 3,
 • OŚ-OP1
 • Kobize
 • PRTR

realizujemy w formie outsourcingu po indywidualnej wycenie.

Prowadząc bieżącą ewidencję oraz raportowanie środowiskowe przestrzegamy wszystkim ustawowych terminów oraz wykorzystujemy obowiązujące i aktualne formularze zgodne z polskim prawem.