Pozwolenia wodnoprawne

Strona Główna / Oferta / Decyzje administracyjne / Pozwolenia wodnoprawne

Ustawa Prawo wodne określa szereg działań, które wymagają posiadania decyzji – pozwolenia wodnoprawnego. Do najważniejszych należy zaliczyć:

  • pobór wód podziemnych lub powierzchniowych,
  • odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • odprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
  • wykonanie urządzeń wodnych np. studni, instalacji do rozsączania ścieków.

Podczas przygotowania dokumentacji wykonamy niezbędne obliczenia dotyczące np. ilości pobieranej wody, czy odprowadzanych ścieków oraz zapewnimy pomoc w wyborze firm wykonujących akredytowane badania laboratoryjne oraz wykonujących prace dokumentacyjne i inżynierskie z zakresu geologii i hydrologii.