Gospodarka odpadami

Strona Główna / Oferta / Decyzje administracyjne / Gospodarka odpadami

Wybrane rodzaje działalności związanej z gospodarką odpadami wymagają posiadania następujących decyzji:

  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
  • zezwolenia na przetwarzanie odpadów (odzysk, recykling, unieszkodliwianie),
  • zezwolenia na zbieranie odpadów,
  • zezwolenia na transport odpadów.

Przed przygotowaniem niezbędnej dokumentacji doradzimy, jakie rodzaje odpadów ująć we wniosku oraz ustalimy zasady prowadzenia działalności w sposób pozwalający na jak najbardziej efektywne i elastyczne wykorzystanie potencjału Państwa firmy.

Posiadamy również doświadczenie w przygotowaniu zgłoszeń o uznanie substancji oraz przedmiotów za produkt uboczny. Pojęcie te zostało wprowadzone w nowej ustawie o odpadach i jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla firm produkcyjnych, w których dotychczas występował problem z zagospodarowaniem odpadów po produkcyjnych.