Emisje do powietrza

Strona Główna / Oferta / Decyzje administracyjne / Emisje do powietrza

W przypadku użytkowania instalacji, z której emitowane są zanieczyszczenia gazowe i pyłowe do powietrza w określonych prawem przypadkach należy posiadać:

  • pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
  • zgłoszenie instalacji nie wymagających uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zakwalifikujemy działalność pod kątem obowiązku posiadania odpowiednich formalnych regulacji dotyczących emisji.

W razie konieczności pomożemy zaplanować i zorganizować odpowiednie pomiary wykonywane przez akredytowane laboratoria oraz doradzimy przy wyborze rozwiązań technicznych mających na celu redukcję emisji zanieczyszczeń.