BHP i p.poż

Strona Główna / Oferta / BHP i p.poż

W ramach usług związanych z bezpieczeństwem oraz higieną pracy zapewnimy Państwu:

 • obsługę w zakresie obowiązków służby BHP
 • szkolenia bhp wstępne i okresowe dla pracowników i pracodawców
 • ocenę ryzyka zawodowego
 • opracowanie dokumentacji takich jak instrukcje, zarządzenia, procedury
 • reprezentowanie firmy podczas kontroli organów państwowych np. PIP, PIS, PSP, UDT
 • kontrole, analizy, audyty BHP
 • przeprowadzanie postępowania powypadkowego wraz z dokumentacją powypadkową

W obszarze związanym z bezpieczeństwem przeciwpożarowym oferujemy:

 • obsługę w zakresie obowiązków inspektora lub specjalisty p.poż.
 • usługi p. poż. w projektowaniu oraz rzeczoznawstwie p.poż.
 • szkolenia p. poż.
 • kontrole, audyty i analizy p. poż.
 • reprezentowanie firmy podczas kontroli organów państwowych np. PSP
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu
 • ocenę zagrożenia wybuchem
 • opracowanie dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem
 • organizację ćwiczeń ewakuacyjnych
 • opracowanie planów ewakuacyjnych
 • dobór oraz rozmieszczenie sprzętu p. poż.

Nasi specjaliści zadbają o to, aby Państwa działalność była zgodna z polskimi przepisami oraz zapewniała bezpieczne i komfortowe warunki pracy dla wszystkich zatrudnionych.