Audyty

Strona Główna / Oferta / Audyty

Audyt środowiskowy jest jedną z form weryfikacji zarządzania przedsiębiorstwem w obszarach powiązanych z ochroną środowiska.

W polskim prawodawstwie funkcjonuje kilkanaście ustaw regulujących zagadnienia związane z ochroną środowiska. Każda z ustaw ma dodatkowo od kilku do kilkudziesięciu aktów wykonawczych w postaci rozporządzeń i obwieszczeń.

Dla przedsiębiorców chcących sprawdzić czy prowadzona działalność jest zgodna z wszystkimi formalnymi wymaganiami oferujemy usługę polegającą na audycie środowiskowym.

Podczas audytu szczegółowo sprawdzamy działalność przedsiębiorstwa. Każdy audyt zakończony jest przedłożeniem raportu, w którym:

  • określamy zakres przepisów środowiskowych, jakim podlega dana działalność
  • wskazujemy sposób realizacji tych przepisów
  • w przypadku nieprawidłowości przedstawiamy grożące konsekwencje karne oraz proponujemy rozwiązania mające na celu dostosowanie działalności do obowiązującego prawa

Przeprowadzenie audytu pozwoli nam dokładnie poznać działalność Państwa firmy oraz zidentyfikować kluczowe problemy.