Audyty

Strona Główna / Oferta / Audyty

Audyt środowiskowy jest jedną z form weryfikacji zarządzania przedsiębiorstwem w obszarach powiązanych z ochroną środowiska.

W polskim prawodawstwie funkcjonuje kilkanaście ustaw regulujących zagadnienia związane z ochroną środowiska. Każda z ustaw ma dodatkowo od kilku do kilkudziesięciu aktów wykonawczych w postaci rozporządzeń i obwieszczeń.

Dla przedsiębiorców chcących sprawdzić czy prowadzona działalność jest zgodna z wszystkimi formalnymi wymaganiami oferujemy usługę polegającą na audycie środowiskowym.

Podczas audytu szczegółowo sprawdzamy działalność przedsiębiorstwa. Każdy audyt zakończony jest przedłożeniem raportu, w którym:

  • określamy zakres przepisów środowiskowych, jakim podlega dana działalność
  • wskazujemy sposób realizacji tych przepisów
  • w przypadku nieprawidłowości przedstawiamy grożące konsekwencje karne oraz proponujemy rozwiązania mające na celu dostosowanie działalności do obowiązującego prawa

Przeprowadzenie audytu pozwoli nam dokładnie poznać działalność Państwa firmy oraz zidentyfikować kluczowe problemy.

Napisz do nas

Skontaktujemy się z Tobą

Potwierdzenie

Dziękujemy za złożenie zapytania.
W najbliższym czasie skontaktuje się
z Państwem nasz pracownik.